Thursday, April 19, 2007

दोन नंबरी नागपूर?

गेल्या काही महिन्यांपासून मी नागपूर परिसरात प्लॉट विकत घेण्याचा प्रयत्नं करते आहे. बहुतेक लोकांच्या असतात तशा माझ्याही अटी आहेत - मोक्याच्या जागी, मला परवडेल अशी वगैरे वगैरे. पण त्याखेरीज माझी एक जास्तीची अट आहे. ती म्हणजे मला सगळा व्यवहार नंबर एक मधे करायचा आहे. माझ्या अमेरिकन नवर्‍याला हे सांगितले तेव्हा त्याला नंबर एक आणि नंबर दोन म्हणजे काय ते आधी समजवून सांगावे लागले. भारतातले लोक (म्हणजे इतकी समृद्ध परंपरा असलेले)असं काही करतात यावर त्याचा विश्वास बसेना. (हा! हा! हा!) असो.
नागपूरातल्या एजंट लोकांनी मला एकतर मूर्खात काढले आहे किंवा सहानुभूती दाखवून माझ्याशी व्यवहार करण्यात असमर्थता दाखवली आहे. एका एजंटने दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी जामिन विकताना ७०-९० टक्के रक्कम नंबर दोनमधे घेत आहेत. प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स फार तर ५०% नंबर एक मधे घेत आहेत. हे सगळं सरकारी आशिर्वादानी आणि संगनमतानी होत आहे काय?
माझी नंबर एकची अट पूर्ण करू शकणारा कोणी एजंट तुम्हाला माहित आहे काय?

Labels: , , ,

Sunday, April 16, 2006

नागपुर आणि बोईन्ग

बोईन्ग कम्पनि खरच नागपुरात येणार का? नागपुर आणि विदर्भाच्या द्रुश्टिने हे चा.न्ग्ले कि नाहि? या विशयी तुमचे काय मत आहे?
This is a good opportunity in many respects but at the same time we as Vidarbhaittes have to be careful about some of the drawbacks of the development. Nagpur is beautiful city. It has its own grace and history. We need to be careful about preserving the character of the city while allowing it to grow at the same time.
See what has happened to some of the cities that used to be nicest places only a few years back? I was shocked to see the horrible traffic in Pune and the Mumbai-like shanties every where!!! What have we done to one of our greatest cities!!! It is choking up with traffic and pollution.

I heard Bangalore is not any different!!! We should definitely try to see that development of Nagpur does not destroy its beauty with ugly urbanization. I already feel sorry to see the defaced Lokmat Square with the snake like fly-over hanging over it!!! (And which by the way is not of much use any ways as I heard!!)

Now don't take me as some one who is against the development. We need development - but we should learn from what went wrong with other cities and try not to do the same mistakes. We should have cities like Sydney as our role models, where development goes in with a sense of aesthetics. What do you think? Please post your comments


Sangeeta